Działamy w składach stałych związków kooperacyjnych z strategicznymi wykonawcami inwestycji drogowych i świadczymy usługi dorywcze na zlecenie zainteresowanych podmiotów.

Grupy sprzętowe udostępniamy z obsadą operatorską.

Dostawy surowca wyłącznie w ilościach hurtowych.

Wszystkie materiały znajdujące się w naszej ofercie dostaw maja akceptację właściwych instytutów certyfikacji jakości do i kwalifikacje zastosowania w budowie dróg szybkiego ruchu i autostrad w Polsce.

Gwarantujemy pełne zabezpieczenie potrzeb ilościowych i jednorodność surowca dla całego cyklu inwestycyjnego.

Dostawy z kopalń kruszyw, bezpośrednim transportem samochodowym realizujemy grupami stałymi wg potrzeb odbiorcy w opcjach do 3000 ton / dzień.

Dostawy całopociągowe realizujemy z rozładunkiem wagonów w stacji przeznaczenia i dowozem loco budowa / składowisko przyobiektowe wg wskazań odbiorcy.

Przewozy technologiczne - wg wytycznych kierowników robót.

W uzasadnionych potrzebach ustanawiamy przy kierownictwie robót naszego rezydenta, który odciąża kierownictwo ruchu budowy z czynności dyspozycyjno-administracyjnych i porządkowych w zakresie nam powierzonym.

Posiadamy wymagane prawem uprawnienia i licencje do wykonywania usług objętych naszym zakresem działań.

Firma działa na rynku polskim od 1995 roku.

Kooperujemy z wszystkimi realizatorami dużych inwestycji drogowych.

Gwarantujemy rzetelne wykonanie zobowiązań i profesjonalne działanie w realizacji rzeczowej.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
     


© www.konsorcjum-kruszywa.pl | CMS system zarządzania treścią 3w-cms | engine solidside